gallery/little footprints original logo2
Payments:

 Application form:

The application form must be completed and signed by the parent(s) or guardian(s). Please take note of the agreement that you must sign.  There is a deposit of R950 payable to ensure that we keep your child’s place.  The deposit will be deducted from the first month’s fee but is not refundable when you do not bring your child or when you take your child out of the school.

  

SCHOOL FEES:  (Payable over a period of 12 months) 2019

The same amount will be payable in advance each month, irrespective sickness or holidays.  You won’t receive an account and the amount is payable on the 1st of each month.  You will also be asked to give two months notice if you want to leave Little Footprints. The last date for parents giving notice will then be the 1st September for the end of October.  NO exceptions will be made! 

  

School fees for 2019 are as follows:

  

5 days  (full day till 17:30)  -       R 2 585                   

5 days  (half day till 13:00) -       R 2035                                                

Only 3 days (full day till 17:30) -        R  1 550

                    (half day till 13:00)  -       R  1 220

  

If you pay the year’s school fees upfront at the beginning of the year, you will get a 5% discount.

No discount will be given if your child is absent because of illness or on holiday.  Parents are responsible to pay the full fee for when we are closed during the end of the year.

 School fees can be paid in the following ways :

By debit order or through the internet.  Please, no cash or cheques.

Internet payment:  Use your child’s name and surname as the reference for payment.

Account:                     Little Footprints

Bank:                          First National Bank

Branch code:               200110

Account no:                62530939620

TARIEWE: (Betaalbaar oor 12 maande) vir 2019

 

U sal elke maand, ongeag siekte, vakansiedae of verlof, dieselfde bedrag betaal.  U sal geen rekening ontvang nie en die bedrag sal vooruitbetaalbaar wees aan die begin van elke maand.  U sal ook gevra word om 2 maande vooruit kennis te gee, indien u nie meer van Little Footprints se dienste gebruik wil maak nie.   Ouers word verplig om geen kennis van onttrekking van enige kinders gedurende Novembermaand te gee nie (ongeag of die kinders terugkeer of Laerskool toe gaan die volgende jaar.)   Laaste datum waarop kennis van onttrekking dus kan geskied, is op 1 September vir die einde van Oktober.  GEEN uitsondering sal op hierdie reel gemaak word nie.

TARIEWE vir 2019:        

5 dae per week (voldag tot 17:30 )  -               R 2 585                 

5 dae per week (halfdag tot 13:00 ) -               R 2 035

                                               

3 dae  per week ( voldag tot 17:30)  -               R 1 550

3 dae per week ( halfdag tot 13:00) -                R 1 220

Indien fooie jaarliks, vooruit betaal word, word korting van 5% aangebied.

Geen korting word gegee tydens die kleuter se afwesigheid weens siekte of wanneer hy/sy met vakansie is nie.

Ouers word verplig om die volle fooi vir die sluitingstydperk te betaal.

 

Skoolgelde kan op een van die volgende maniere betaal word:

Debietorder of internet betaling.  Asb. geen kontant of tjeks.

Internet betaling:  Gebruik asb. u kind se naam en van as verwysing met inbetaling.

BANKBESONDERHEDE: 

Rekening:              Little Footprints

Bank:                     Eerste Nasionale Bank

Takkode:                200110

Rekeningno:          62530939620