gallery/little footprints original logo2

Requirements

LYS VAN BENODIGHEDE:

 • ‘n Standaard cot grootte paslaken
 • Beddegoed: kombers – geen kussings asb.
 • Individuele foto vir die klas
 • Doeke: (indien nodig) 6 per dag of ‘n pak vir die kas
 • Genoeg ekstra onderklere vir glipsies
 • Wet-wipes
 • Waslappie vir die gesiggie
 • Boudjiesalf (indien nodig)
 • Sakkies vir vuil doeke (indien hulle doek dra)
 • Ekstra skoon klere vir ongelukkies
 • Bottel koorsstroop wat by die skool moet bly (duidelik gemerk)
 • Tandejel of poeier (indien nodig)
 • Genoeg borslappies en ‘n spoegdoek vir die babas
 • Bottels met tee, sap of melk vir die dag – indien hulle nog bottel drink
 • Sap/water vir snack tyd
 • Snack (jogurt, chips, koekies, vrugte, brood – geen lekkers asb!)
 • Boks tissues (een per kwartaal)
 • ‘n Vars vrug om te deel elke dag (verpligtend)
 • ‘n Oorgetrekte A5 hardebandboekie (trek asb by die huis oor)
 • Maak asb seker dat alles wat u skool toe stuur gemerk is!
 • Onthou ook asb die volgende:
 • Die boodskapboekie moet elke dag by die skool wees.
 • GEEN medisyne sal gegee word indien dit nie aangeteken is in die boekie nie.
 • Teken asb u kind in en uit elke dag.
 • U kind sal nie aan enige iemand oorhandig word indien u nie vooraf gereel het nie.
 • U is welkom om hulle boekie vir enige boodskappe vir die tannies te gebruik.
 • Maak asb seker ons het te alle tye u regte kontakbesonderhede.
 • LIST OF REQUIREMENTS:
 • A standard cot size mattress sheet for full day care.
 • Bedding: blanket – no pillows, please!
 • Individual Photo for the class
 • Nappies: (if needed) 6 per day or a pack to keep in the cupboard
 • Enough extra underwear for accidents
 • Wet-wipes
 • Face clot
 • Bum Cream (if needed)
 • Nappy Bags (if needed)
 • Extra clean clothes for accidents
 • Bottle of fever syrup to stay at the school (clearly marked)
 • Teething gel or powder (if needed)
 • Enough bibs and an extra material nappy for the babies.
 • Bottles with tea, juice or milk for the day – if they still drink bottle.
 • Juice/water for snack time
 • Snack (yoghurt, chips, biscuits, fruit, bread – no sweets please)
 • Box of tissues (1 per term)
 • A fresh fruit every day to share (compulsory)
 • An A5 hard covered message book (please cover at home)


Please mark everything that you send to school!

Please also remember the following:
The book must be in the bag every day.
No medicine will be given if it is not written in the message book.
Please sign your child in and out in the register every day.
Your child will not be handed over to anybody else if you did not organize it with us.
You are welcome to use their book for any messages or reminders.

Please make sure that we have your correct contact details at all times.