gallery/little footprints original logo2

Rules and Policies

Change of particulars:
You must inform us of any changes to personal particulars, address, telephone numbers or medical as soon as possible. It is very important that we should be able to contact you in case of an emergency.


You can enroll your child:


Half day with lunch (07h00 - 13:00)
Full day (07h00 – 17h30) An Educational programme will be followed during school terms from 09h00 – 12h00.


Medication:

If your child needs to get medication during the day, give it to the person on duty in the morning.
Please don’t leave any medication in your child’s bag!
You have to complete the medicine book your self.
Please remember to collect the medicine when you come to fetch your child.


Illness:

You are requested to please make alternative arrangements for when your child is sick. Children with a very high fever or infectious illness are not allowed at school. We want to prevent the spreading of the disease to other children and the staff.
When your child returns to school after an illness, he/she must please bring a medical certificate to proof to us that he/she is not infectious anymore. Children can come back to school if they did not have any fever for 24 hours.
A child on antibiotics may only come back to school after the antibiotics are completed!
If your child gets sick during the day and/or develop a fever, or is seriously injured, we will inform you as parents so that you can come and fetch him/her and take them to a doctor. It is therefore very important that we have your current contact information in our files. If we cannot reach you, we will contact the doctor on your application form. If the situation is very dangerous, we will take your child to Paarl Medic Clinic.

Meals:

Breakfast is served from 8h00 to 8h30.
You are responsible to pack a morning snack for 10h00.
Lunch is served from 12h00.
After sleep time a snack is served (sandwich/fruit/biscuits/yoghurt and something to drink).

Menu:

The menu will be on the notice board. Please inform us of any food allergies.


Own toys and sweets:
:
Children are not allowed to bring their own toys or any sweets to school, only if we plan a special day, it causes unnecessary fights. We won’t accept any responsibility for lost or broken toys.

Drop off and pick up:

The drop - off and pick up point is the main entrance on Main Road or at the back of the school at the gate in the parking area.

If anybody else should come and pick up your child, please inform the school.
It will be appreciated if you will let us know if your child is absent. An additional cost of R30 for every 10 minutes after 13h00 and 17h30 will be charged if you pick up your child late.

Reëls en Regulasies:

Veranderinge ten opsigte van besonderhede:
Enige veranderinge ten opsigte van persoonlike besonderhede, adres, telefoonnommers of mediese fonds moet so gou as moontlik by die kantoor aangebring word. Dit is baie belangrik dat ons u onmiddellik in kennis kan stel ingeval van siekte of noodgeval.

Kinders kan soos volg ingeskryf word:
- Halfdag met middagete (07h00 tot 13:00)
- Voldag (07h00 tot 17h30)
‘n Opvoedkundige program sal elke dag gedurende die kwartaal tussen 08h30 – 12h00 aangebied word.


Medikasie:

Indien u kleuter medikasie gebruik, moet dit soggens aan die persoon aan diens oorhandig word vir toediening gedurende die dag.
Moet dit asseblief nie in u kleuter se tas los nie!
U voltooi self die medisyne-boek, bv. naam van die kleuter: dosering en toedieningstye.
Onthou asb. om die medisyne weer namiddag by die persoon aan diens af te haal.

Siekte:

U word vriendelik versoek om alternatiewe reëlings vir u kind(ers) se versorging te tref indien hulle siek is. Kinders met ‘n hoë koors of aansteeklike siektes mag nie na die skool gebring word nie! Ons wil graag die verspreiding van siektes tussen die kinders en personeel voorkom.
Indien u kind na die siekte terugkeer, moet hy/sy vergesel word met ‘n mediese doktersertifikaat ter bevestiging dat hy/sy gesond is en die siekte nie meer aansteeklik is nie. Kinders kan weer terug kom skool toe nadat hulle geen koors vir 24 uur gehad het nie
‘n Kleuter wat op antibiotika is, mag eers terugkeer skool toe nadat die kursus voltooi is.
Indien ‘n kind gedurende die dag siek word en/of ‘n koors ontwikkel of ‘n ernstige besering sou opdoen, sal ouers in kennis gestel word sodat hulle hom/haar na ‘n geneesheer kan neem. Dit is dus baie belangrik dat ons altyd u huidige kontakinligting op leer het.
Indien u nie bereik kan word nie sal ons die dokter wat gelys is op die aansoekvorm in kennis stel. Indien die situasie lewensgevaarlik is, sal ons u kind na Paarl Medi-Kliniek neem.

Maaltye:

Ontbyt word bedien vanaf 8h00 tot 8h30.
U is self verantwoordelik vir die oggend versnappering vanaf 10h00.
Middagete word bedien vanaf 12h00.
Na die middagslapie bedien ons weer ‘n klein versnappering broodjie/jogurt/vrugte/koekies en iets om te drink.

Spyskaart:

Die volledige spyskaart sal by die aansteekbord aangebring word. Enige voedselallergiëe moet asb. onder ons aandag gebring word.
Eie speelgoed en lekkers:
ASSEBLIEF GEEN EIE SPEELGOED OF LEKKERS NIE, behalwe indien ons ‘n spesiale dag beplan, dit veroorsaak onnodige bakleiery. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlore/stukkende speelgoed wat u wel saamstuur nie.

Aflaai en oplaai van kleuters:

Die oplaai- en aflaaipunt is die hoofingang in die Hoofstraat en by die hekke by die parkeerarea tussen die informasiesentrum en die kerk.
Indien iemand anders u kleuter kom haal, reël asb. met die personeel, u kind sal nie aan ‘n vreemde persoon afgegee word indien dit nie vooraf gereel is nie!

Ons sal dit waardeer indien ouers ons sal laat weet indien u kleuter afwesig sal wees. ‘n Addisionele koste van R30-00 vir elke 10 minute na 13h00 en 17h30 sal van ouers verhaal word indien kleuters laat afgehaal word.